Wat betekent CACNL en waar staat het voor?

In het Kynologisch Reglement (KR) is vastgelegd wanneer men voor de “stamboom”titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” in aanmerking komt. Zie hiervoor de artikelen V. 33 lid C t/m F. van het KR.

Hieronder een verkorte weergave van deze artikelen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het gestelde in het KR over het verkrijgen van deze titel is bepalend.

Op de Nederlandse formulieren komen jullie de vraag tegen of je in aanmerking wilt komen voor het CACNL (Certificat d’Aptitude au Championnat NederLand). Dit is een kampioenschapprijs die de Raad van Beheer (RvB) kan toekennen aan honden die onder bepaalde voorwaarden eerste op een Nederlands coursing- of renwedstrijd zijn geworden, en aan de tweede hond kan het R-CACNL (Reserve….) worden toegekend. Hier wordt bewust het woord “kan” gebruikt, want de verenigingen kunnen alleen n.a.v. de wedstrijduitslagen bij de RvB voorstellen indienen voor deze kampioenschapprijzen.

In tegenstelling tot het behalen van de internationale titel CACIL is de eigenaar vrij in de keuze of zij/hij voorgedragen wil worden voor deze kampioenschapprijs. Een van de redenen is, om in aanmerking te kunnen komen voor het CACNL, dat de hond op een minimum leeftijd van 15 maanden op een CAC-tentoonstelling of kampioensclubmatch de kwalificatie Uitmuntend moet hebben behaald en een bewijs van deze showkwalificatie moet voor de inschrijving, aan het wedstrijdsecretariaat van de organiserende vereniging overlegd worden. Voldoet men aan deze voorwaarde en heeft men bij de aanmelding aangegeven dat men in aanmerking voor het CACNL wil komen dan wordt deze kampioenschapprijs door de organiserende vereniging voor een coursingwedstrijd aangevraagd indien:

  • De betreffende hond minimaal 2/3 van het maximaal aantal punten heeft gekregen
  • Er minimaal 2 honden in de klasse gestart zijn
  • Indien er 3 of meer honden per ras/geslacht zijn gestart dan wordt het CACNL gescheiden gegeven
  • Voor de eerst geplaatste hond wordt het CACNL aangevraagd voor de tweede het R-CACNL
  • Ziet de eerst geplaatste hond af van het CACNL dan vervalt daarmee automatisch de aanvraag voor het R-CACNL
  • Bij internationale wedstrijden lopen de honden bij 6 honden gescheiden, dit heeft tot gevolg dat het CACNL dan pas bij 6 honden per sexe gescheiden kan worden toegekend.
  • Het R-CACNL is geldig als de hond, die het CACNL heeft gekregen, al de titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” bezit.

Voor een toegekende CACNL stelt de RvB een diploma beschikbaar. De titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” wordt toegekend aan de hond:

  • Die twee CACNL-kaarten heeft behaald bij verschillende verenigingen. Tussen het behalen van deze kaarten moet minsten een periode van 1 jaar en 1 dag liggen.
  • Die op een Nederlandse tentoonstelling onder twee verschillende keurmeesters met een tussenpoos van 1 jaar en 1 dag, 2x CAC heeft behaald (2x reserve CAC mag eenmalig als 1 heel CAC worden geteld). 
  • Waarvan de eigenaar deze titel aanvraagt bij de RvB.

Voor toekenning van de titel “Kampioen Schoonheid en Prestatie” stelt de RvB aan de eigenaar van de hond een diploma beschikbaar en tegen betaling een medaille met inscriptie. De titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” zal worden bijgeschreven op de stamboom van de hond. De titel geeft geen recht om op tentoonstellingen in te schrijven in de kampioensklasse.