Welkom bij WvCNL

BEDANKT!!

Namens het voltallige WvCNL bestuur wil ik iedereen bedanken voor het geweldige Herfstcoursing-weekend. Ten eerste alle medewerkers en vrijwilligers die samen een geweldig evenement hebben neergezet. Ook alle deelnemers uit binnen- en buitenland, die ik vrijwel allemaal met een grote glimlach heb zien rondlopen. Onze standhouders en sponsors, voor hun mooie bijdrages. Het Ronostrand met alle medewerkers voor de gezelligheid en het lekkere eten en drinken. De mensen die voor de mooie prijzen hebben gezorgd, alle fotografen die Facebook laten overstromen met hun geweldige foto's, de bezoekers die het leuk vinden om (weer eens) bij een coursing te zijn. En natuurlijk al onze eigen bestuursleden die veel energie in deze coursing gestoken hebben. 

Okee, de omstandigheden waren perfect, breed strand, geweldige parcoursen en super weer, maar zonder de positieve bijdrage van zoveel mensen kunnen we niet zo'n geweldige coursing organiseren. 

Met de Herfstcoursing is het coursingseizoen in Nederland ten einde. Maar omdat coursen op het Ronostrand zo geweldig is willen op 23 maart 2019 een nieuwe coursingwedstrijd op het Ronostrand houden, de 'Nationale Voorjaarscoursing Ronostrand'. Voor onze leden houden we op 26 januari 2019 ook nog de traditionele Wintercoursing.

In december wordt de WvNCL website aangepast met alles wat we in 2019 gaan doen. Inschrijven voor al onze wedstrijden en clubevenementen in 2019 is vanaf dan mogelijk.

-------------------------------------------

VIELEN DANK!!

Im Namen des gesamten WvCNL-Vorstandes möchte ich allen für das tolle Herfstcoursing-Wochenende danken. Zuerst alle Mitarbeiter und Freiwillige, die zusammen eine tolle Veranstaltung zusammengestellt haben. Auch alle Teilnehmer aus dem In- und Ausland, die ich fast alle mit einem großen Lächeln gesehen habe. Unsere Aussteller und Sponsoren für ihre schönen Beiträge. Der Ronostrand mit allen Angestellten für Spaß und gutes Essen und Trinken. Die Leute, die die schönen Preise überreichten, alle Fotografen, die Facebook mit ihren tollen Fotos überfluten, die Besucher, die (mal wieder) auf Coursing sind. Und natürlich all unsere eigenen Vorstandsmitglieder, die viel Energie in dieses Coursing stecken.

Okay, die Bedingungen waren perfekt, breiter Strand, tolle Kurse und super Wetter, aber ohne den positiven Beitrag von so vielen Leuten können wir keinen so tollen Coursing organisieren.

Die Coursing-Saison in den Niederlanden endet mit dem Herfstcoursing. Aber weil die Coursings am Ronostrand so toll sind, wollen sie am 23. März 2019 einen neuen Coursing-Wettbewerb am Ronostrand veranstalten, dem 'Nationale Voorjaarscoursing Ronostrand". Für unsere Mitglieder halten wir auch den traditionellen Wintercoursing am 26. Januar 2019 ab.

Im Dezember wird die WvNCL-Website mit allem, was wir 2019 machen werden, aktualisiert. Die Registrierung für alle unsere Wettbewerbe und Clubveranstaltungen im Jahr 2019 ist von da ann möglich.

-------------------------------------------

THANK YOU!!

On behalf of the entire WvCNL board, I would like to thank everyone for the great Herfstcoursing weekend. First, all employees and volunteers who have put together a great event together. Also all participants from home and abroad, which I have seen almost all with a big smile. Our exhibitors and sponsors, for their beautiful contributions. The Ronostrand with all employees for fun and good food and drinks. The people who provided the nice prizes, all photographers who flood Facebook with their great photos, the visitors who like to be (once again) at a coursing. And of course all our own board members who put a lot of energy into this coursing.

Okay, the conditions were perfect, wide beach, great courses and super weather, but without the positive contribution of so many people we can not organize such a great coursing.

The coursing season in the Netherlands ends with the Herfstcoursing. But because coures on the Ronostrand are so great, on 23 March 2019 we want to hold a new coursing competition at the Ronostrand, the 'Nationale Voorjaarscoursing Ronostrand'. For our members we also hold the traditional Winter Course on January 26, 2019.

In December, the WvNCL website will be updated with everything we will do in 2019. Registration for all our competitions and club events in 2019 is from then possible.

 

Houd deze website in de gaten. Er zullen regelmatig aanvullingen zijn over alles wat onze club aangaat.
 
Ook via onze Facebook groep publiceren we de belangrijkste nieuwsberichten. Ben je nog geen lid van deze groep, dan kun je je via Facebook aanmelden.

Ga verder naar: